Sie haben das Recht zu schweigen. Henryk M. Broders Sparring-Arena

Henryk M. Broder

02.03.2009   21:31   +Feedback

Dla naszych czytelnikow w Polsce

Nigdy nie by?o lepszych stosunków miedzy Polakami a Niemcami, tak twierdzi Henryk M. Broder w gazecie Der Spiegel odnosz?c si? pod nag?ówkiem Dlaczego Polacy trac? g?ow?? do debaty wokó? Steinbach. Jego zdaniem ca?y temat jest taki b?ahy, ze mo?na go porówna? do sytuacji, w której ludzi w samochodzie bez funkcjonuj?cych hamulców jad? w dol i zastanawiaj? si? nad tym, czy robi? g?o?niej lub ?ciszy? radio. http://odadoradosci.salon24.pl/389610.html

Permanenter Link

Achgut  Bunte Welt  

Die Achse des Guten